Παρακολούθηση Προόδου.

Η εξλελιξη του μαθητή είναι βασικός πυλώνας τις εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι καθηγητές στο τέλος κάθε μαθήματος συμπληρώνουν αναφορές προόδου και επίδοσης σε online σύστημα για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η ενημέρωση του γονέα και του μαθητή, σε περίπτωση απόκλισης, είναι άμεση με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην απόδοση του μαθητή.

Υλοποιούνται 2 μεγάλες ενημερώσεις γονέων με όλους τους καθηγητές κατά τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο υπάρχει συνεχής τηλεφωνική και προσωπική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ θέλουμε των γονέα αρωγό στην προσπάθεια μας.