Υπηρεσίες.

Μηχανογραφικό

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ένα από τα συμαντικότερα στάδια στην πορεία του μαθητή προς το Πανεπιστήμιο. Στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ είμαστε δίπλα στον μαθητή και μετά τις εξετάσεις.

Συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μαζί με τον μαθητή και τους γονείς, παρέχοντας πέρα από τις τεχνικές γνώσεις και συμβουλές με βάση την πολυετή μας εμπειρία.

Παράλληλα ενημερώνουμε τον μαθητή για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία και στις διαδικασίες για ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές κτλ.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο μαθητής καλείται σε μια μικρή σχετικά ηλικία να αποφασίσει για το μέλλον του.

Στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ με συχνά σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και προσωπικές συναντήσεις με τον μαθητή και τοους γονείς, βοηθούμε τον μαθητή να καταλάβει καλύτερα τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητές και τις δυνατότητές του.

Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής κάνει τις σωστές επιλογές για μια επιτυχημένη μελλοντική επαγγελματική πορεία.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σημαντικό εργαλείο στην παραπάνω διαδικασία αποτελούν τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουμε στον μαθητή. Μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ο μαθητής λαμβάνει τον φάκελο του με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τις εργασιακές αξίας που τον διακατέχουν και το επίπεδο ωριμότητας πάνω στις επαγγελματικές το αποφάσεις.