Προγράμματα Σπουδών.

Τα προγράμματα σπουδων των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ έχουν προκύψει από την πολυετή εμπειρία μας στην εκπαίδευση.

Χωρίς να επιβαρύνουμε τον μαθητή με υπερβολικές ώρες και εξοντωτικά ωράρια.

Με την δυνατότητα επιλογής ωρών ο μαθητής μπορεί να επιλέξει εκείνο το εκπαιδευτικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.