Διαγωνίσματα.

Στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ υλοποιούνται 5 κύκλοι διαγωνισμάτων στη διάρκεια της χρονιάς καλύπτοντας την ύλη στην οποία βρίσκεται το τμήμα την κάθε περίοδο.

Καλύπτουν όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα πραγματοποιούνται εβδομαδιαία τεστ προόδου.

Τα διαγωνίσματα γίνονται τις Κυριακές με εξωτερικούς επιτηρητές και σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα θέματα είναι δομημένα όπως στις Πανελλαδικές και ο μαθητής εξοικειώνεται με την διαδικασία αλλά και τη διαχείριση του χρόνου.