Καθηγητές.

Η ομάδα καθηγητών των φροντιστηρίων ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Έμπειροι, αυστηρά επιλεγμένοι καθηγητές εγγυώνται την επιτυχία σε κάθε τάξη.

4 παραρτήματα

στην Θεσσαλονίκη

40 καθηγητές

σε όλα τα παραρτήματα

Όλοι οι καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ είναι πιστοποιημένοι με άδεια διδασκαλίας

Το προσωπικό των φροντιστηρίων ΣΥΝ(+)ΕΡΓΑΣΙΑ παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια διδασκαλίας και διαχείρισης ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.